#คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ

เทคนิคการใช้คำถามสร้างพลังที่เหมาะสม และคำถามที่ควรหลีกเลี่ยง

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / คำถาม เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ / เทคนิคการใช้คำถามสร้างพลังที่เหมาะสม และคำถามที่ควรหลีกเลี่ยง

คำถามที่เหมาะสม (DO)
คำถามเปิดให้แสดงความคิดเห็น
คำถามสร้างแนวความคิดเชิงบวก
คำถามให้มองที่วิสัยทัศน์ หรือ เป้าหมาย
คำถามพูดด้วยดีของตัวเอง
คำถามให้คะแนนตัวเองกับเรื่องต่างๆ
คำถามบอกเล่าความรู้สึกที่เป็นข้อเท็จจริง
คำถามจูงใจให้เกิดกำลังใจ
คำถามเปิดกว้างไม่เฉพาะเจาะจง

คำถามนี้ควรหลีกเลี่ยง (Don’t)
คำถามปิด บังคับให้เลือกเช่น ใช่หรือไม่?
คำถามแบบต้องการคำตอบตรงๆ
คำถามซักความรู้สึกแบบเจาะลึกโดยไม่ได้ขออนุญาต
คำถามสร้างความกลัวและความกังวล
คำถามให้วิพากษ์ วิจารณ์ผู้อื่น
คำถามสร้างความอึดอัดให้ผู้ตอบ
คำถามแบบมีคำตอบในใจแล้ว

การใช้คำถามสร้างพลัง ต้องคอยสังเกตผู้ตอบด้วยว่าพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เพราะบางครั้งอาจไม่พร้อมที่จะพูดความคิดให้กับผู้อื่นฟัง ถึงแม้จะเป็นคำถามที่ดีแต่ก็ควรระวังว่าผู้ตอบพร้อมด้วยหรือไม่

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองการใช้คำถามคำถามสร้างพลัง

แสดงความคิดเห็น