หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโบรชัวร์โปรแกรมต่างๆ เพื่อทำแผนอบรมประจำปี (Brochure & Company Profile) / บริการที่ปรึกษาด้านออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร (People Development) ทุกระดับ