หน้าแรก / People Development Outsourcing / รวมโบรชัวร์โปรแกรมต่างๆ เพื่อทำแผนอบรมประจำปี (Brochure & Company Profile) / สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการฝึกอบรม Virtual กับทางสถาบัน