โบรชัวร์ : สุดยอดหลักสูตร สุดมหัศจรรย์ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

(Professional Training & Group Coaching)

หน้าแรก / บริการ / รวมโบรชัวร์ / สุดยอดหลักสูตร สุดมหัศจรรย์ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        ผู้เรียนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง มองเห็นประโยชน์และอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้น กำหนดเป้าหมายที่จะนำไปปฏิบัติตาม Style ของตัวเองและลงมือปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริง

กระบวนการสอนแนว Training & Group Coaching
        รูปแบบการฝึกอบรมที่เราออกแบบเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง การสอนแนว Training & Group Coaching ที่เลือกใช้สอน เพราะเรามีความเชื่อว่า "การผสมการให้ความรู้ (Training) และการทำให้ฉุกคิด (Coaching) จะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปเชื่อมต่อความรู้เดิมของตัวเองได้ทันที"

หลักการที่ใช้ระหว่างการสอน มุ่งเน้นเรื่องต่างๆ ดังนี้
         การเป็นกระจกเงา สะท้อนให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็น อยู่เกิดความรู้สึกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเอง.ด้วยคำถามเปิดเชิงบวกของโค้ช
         การเป็นไกด์ทัวร์ บอกเล่าเนื้อหา ความหมาย ความรู้ ที่เป็นแก่นสำคัญ ของหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ของผู้เรียน
         การเป็นวิทยากร ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ ของการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง แล้วค้นหาวิธีการของตัวเอง
         การเป็นโค้ช ชวนคิด ชวนคุย ชวนค้นหา ชวนสร้างความกล้า ชวนให้ เปลี่ยนแปลง สอดแทรกการสอนตลอดเวลา
        การเป็นนักเล่าเรื่อง (Story Telling) ประกอบเนื้อหา เพื่อสร้างแนว ความคิดใหม่ให้กับผู้เรียนกับเนื้อหาที่สอดคล้องกัน

        ทีมวิทยากรรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ผู้เรียน มีเรื่องที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเอง หลังการอบรม ทั้งๆที่เขาต้องคิดทั้งวันที่เรียนกับเรา และผู้เรียนก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองคิดได้ด้วยตัวเอง


ผู้เรียนส่วนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า... 
"อาจารย์ไม่ได้สอนอะไรมาก ก็สามารถทำให้เขาคิดได้เองมากมาย รู้สึกว่า ตัวเองมีศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้อีกเยอะเลย"

ความภูมิใจนี้อยู่ที่...ผู้เรียนเปลี่ยนครับ! คิดอย่างไรก็ได้ขอให้ผู้เรียนเต็มใจเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองเป็นพอครับ    แชร์            แชร์  

แสดงความคิดเห็น