คลิปวีดีโอ ตัวอย่างการอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
อาจารย์ นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
โค้ชและวิทยากรในกระบวนการ Training and Group Coaching
 
update 28 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
เรื่อง สำรวจทัศนคติเชิงบวกของเรา
update 28 มิ.ย. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
เรื่อง ความหมายของทัศนคติเชิงบวก
update 28 มิ.ย. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
เรื่อง ทัศนคติเชิงบวกทำให้เรามีความสุข?
update 28 มิ.ย. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
เรื่อง หลุมพรางทางความคิดของตัวเรา
update 28 มิ.ย. 59
ตัวอย่างงานอบรมหลักสูตรสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
เรื่อง พลิกความคิด ชีวิตเป็นบวก
update 28 มิ.ย. 59
 
ตัวอย่างการสอน
อาจารย์ โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
เรื่อง สมองกับการทำงาน
update 30 เม.ย. 58
 
ตัวอย่างการสอน
อาจารย์ โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
ช่วงเนื้อหา
update 29 เม.ย. 58
 
ตัวอย่างการสอน
อาจารย์ โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
ช่วงกิจกรรมและ Roleplay
update 29 เม.ย. 58
             
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|