บอกต่อหน้านี้
วิทยากรอบรม ของ EnTraining
 
 
EXPERT SPEAKER
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ
Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
update 10 พ.ค. 56
อาจารย์ ณธชญ พุ่มพฤกษี

อาจารย์ ณธชญ พุ่มพฤกษี

ประวัติการศิกษาและการฝึกอบรม

ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณฑิต - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรการโค้ชวิถีไทย โดยสมาคมการโค้ชวิถีไทย ปี 2559
หลักสูตรครบเครื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นวิทยากร โดย สถาบันฝึกอบรม เอ็นเทรนนิ่ง ปี 2559
หลักสูตรการโค้ชพรสวรรค์ โดย Talent Fit Academy ปี 2560

ปัจจุบัน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
วิทยากรและที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม บริษัท เจนไอ อินเทนชั่น ออแกไนซ์เซอร์
วิทยากรสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทักษะการฝึกอบรม

1. Powerful Game Coaching
    การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จร่วมกัน (Teamwork)
    การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (Proactive Working Mindset)
    การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
    การเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better)
    การเป็นผู้ให้บริการที่ดีเลิศ (Excellence Service Mindset)
    การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
2. Train the trainer
    ศิลปะการพูดในที่ชุมชน , การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด
    วิทยากรมืออาชีพ , วิทยากรนำและสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ
3. Walk rally
    การสร้างทีม
    เตรียมความพร้อมพนักงานใหม่

ประสบการณ์การบรรยาย บางส่วน

    Powerful Game Coaching บริษัท เบตเตอร์เวย์ ประเทศไทย 12 รุ่น บริษัท บิวตี้ฟูล สกิน
    Train The Trainer สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
    Walk Rally ธนาคารไทยพานิชย์
    บริษัท Jaspal

“การเรียนรู้ที่ดี ต้องมีความสมดุล ในแง่ของความรู้สึก ความคิด และการลงมือทำ ผมเชื่อมั่นในกระบวนการ Powerful Game Coaching ที่ผมพัฒนามาจาก Training & Group Coaching ด้วยการที่ให้ผู้เรียนนึกถึงตนเองอยู่เสมอ ในระหว่างการเรียนรู้ ทั้งกิจกรรม ชุดคำถาม และความรู้สึก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหตุการณ์จริงได้จากตัวของผู้เรียนเอง”Powerful game Coaching (PGC) คือ “กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่พัฒนามาจากกระบวนการ Training & Group Coaching โดยมีเครื่องมือเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม(Powerful Game) ที่ออกแบบมาพร้อมกับชุดคำถามเฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อหลักการและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องการมุ่งเน้น เช่น ค่านิยมขององค์กร ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการ Group Coaching เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ โดยเน้นที่กระบวนการคิด(Mindset) และการลงมือปฏิบัติ ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ถึงเป้าหมายและอยากเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังและยั่งยืน”
 

หลักสูตรฝึกอบรมของอาจารย์ ณธชญ พุ่มพฤกษี
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมร่วมกัน - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้…ดีกว่าที่คุณคิด - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างหัวใจการเป็นผู้ให้บริการ - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี - หลักสูตร 1 วัน
 coaching หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|