ผลงานฝึกอบรม - การตระหนักรู้ถึงบทบาทหัวหน้างาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การตระหนักรู้ถึงบทบาทหัวหน้างาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 เมษายน 2561       244       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การเป็นผู้นำที่ดี...เกิดจากความสามารถในการยังคง "ความเป็นผู้นำ" ได้...แม้สถานการณ์นั้นท้าทายเราอยู่ก็ตาม

ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) เป็นกรอบความคิดที่ส่งผลลัพธ์ผ่านพฤติกรรมของตัวเอง