ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำงานอย่างไคเซ็น เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำงานอย่างไคเซ็น เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 เมษายน 2561       328       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กลับมาอยู่กลับผู้เรียนรุ่นที่สามของโปรแกรมการสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาด้วยไคเซ็นครับ

กรอบความคิดแบบไคเซ็นเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
- ความเชื่อที่ว่า..."ไคเซ็นในงานของเราเป็นไปได้"
- ค่านิยม..."ที่สอดคล้องกับอุปนิสัยแบบไคเซ็น"
- ความรู้..."ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับไคเซ็นและงานที่ทำอยู่"
- ประสบการณ์..."ในอดีตที่เคยใช้ไคเซ็นสำเร็จทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว"

หากผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจรูปแบบหรือองค์ประกอบของกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองได้ ... การพัฒนาก็จะทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ