ผลงานฝึกอบรม - จิตวิทยาบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - จิตวิทยาบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 เมษายน 2561       257       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ออกนอกพื้นกทม.มาอยู่กบินทร์บุรีเพื่อทำGroup Coachingกับกลุ่มผู้จัดการในหัวข้อ"การบริหารจูงใจทีมด้วยเทคนิคการโค้ช"

วันนี้ผู้จัดการทั้ง8ท่านจะได้เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ/ผู้จัดการด้วยบทบาทโค้ช และฝึกปฏิบัติทักษะโค้ชด้วยเครื่องมือเพื่อให้มองเห็นความแตกต่างของบทบาทโค้ชกับบทบาทผู้จัดการและสามารถนำไปบริหารทีมงานซึ่งมีความแตกต่างเฉพาะบุคคล(You Only You) ครับ