ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการวางแผนและการบริหารเวลา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการวางแผนและการบริหารเวลา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 เมษายน 2561       92       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

        ทักษะการวางแผนและการบริหารเวลา หลักสูตรวันนี้
        การสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับ "เวลา"
        การสร้างกรอบความคิดแบบนักบริหารเวลาที่ดี
        การสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายและแผนงาน
        เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการจัดการงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

        "ถ้าทุกเรื่องด่วนหมด แสดงว่าไม่มีเรื่องไหนที่ด่วนจริงๆ ในความหมายของการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ทำ"