ผลงานฝึกอบรม - Branding to Personal Value

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Branding to Personal Value

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 เมษายน 2561       253       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การใช้ Case Study เป็นอีกหนึ่งหัวใจของการสอนแนวT&GC ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้หลักการต่างๆกับเหตุการณ์เสมือนจริงนำไปสู่การเรียนรู้เชิงลึกได้ครับ

Case Study ที่จำลองมาใช้กับหลักสูตร "Branding to Personal Value" เช่น

- การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม
- การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการให้บริการลูกค้าตั้งแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายบริการหลังการขาย
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า หรือพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์/อุปสรรคต่างๆ (Event) ที่เกิดขึ้นแล้วได้

แต่เลือกโฟกัสผลลัพธ์ที่ต้องการ (Outcome) และปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติใหม่ (Response) เพื่อบรรลุเป้าหมายโดยการตระหนักรู้ใน"คุณค่า (Value) ที่ดี"แล้วเลือกใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแทนการเปลี่ยนแปลงที่เหตุการณ์

ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี ภาพลักษณ์ที่ดี การให้บริการที่ดี การประสานงานที่ดี ตามที่องค์กรกำหนด ทำให้บุคคลภายนอกมองเห็น รับรู้และจดจำ ก็เท่ากับผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างแบรนด์องค์กร (Corporate Branding) ได้ครับ