ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทีมขายอย่างต่อเนื่อง (Selling Skill)

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทีมขายอย่างต่อเนื่อง (Selling Skill)

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       9 เมษายน 2561       431       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรมการพัฒนาทีมขายอย่างต่อเนื่อง

วันนี้เตรียมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง(Selling Skill)ผ่านเครื่องมือต่างๆ

การฟังและการใช้คำถามของพนักงานขายสำคัญมากครับ