ผลงานฝึกอบรม - Strategic Group Coaching and Consulting

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Strategic Group Coaching and Consulting

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 เมษายน 2561       343       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Strategic Group Coaching & Consulting วันนี้สนุกมาก (ในมุมของผู้สอน )

กระบวนการคิดแบบเป็นซีรีย์วันนี้่ช่วยให้ผู้เรียนขุดความสูญเปล่าในงานออกมาเพื่อทำไคเซ็นเยอะเลยครับ

Problem Thinking -> ค้นหาและยอมรับความสูญเปล่าด้วยกรอบความคิดที่ดี

Analitical Thinking -> แยกองค์ประกอบต่างๆที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดความสูญเปล่า

Creativity Thinking -> สร้างไอเดียการทำงานใหม่ๆเพื่อลดความสูญเปล่า

Strategic Thinking -> ตัดสินใจเลือกไอเดียที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมาย

Systematic Thinking -> มองเห็นปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดตามมา

กระบวนการโค้ชเครื่องมือด้วย You Only You วันนี้ช่วยให้ผู้เรียนไม่กังวลกับวิธีการและผลลัพธ์..
จึงได้เห็นไอเดียสร้างสรรค์มากมายตามสไตล์ที่เป็นจุดแข็งของแต่ละคน แต่ละกลุ่มและนำไปสู่การพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่องทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กรได้ครับ