ผลงานฝึกอบรม - พื้นฐานการโค้ชเบื้องต้น

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - พื้นฐานการโค้ชเบื้องต้น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 เมษายน 2561       260       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Coaching Skill 1 Day

หลักสูตรพื้นฐานการโค้ชเบื้องต้น กลายเป็นหลักสูตรเข้นข้นทันที เมื่อผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง พร้อมได้เรียนรู้ผ่านการโค้ชสด โดย Master Coach

การเรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง...เป็นมาตรฐานการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการโค้ชของผมครับ...เพราะผมเชื่อมั่นว่า "การโค้ชต้องเห็นจริง จึงจะเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง"

การเรียนรู้ทักษะการโค้ช...ต้องเห็นการโค้ชจริง!