ผลงานฝึกอบรม - องค์ประกอบของการสื่อสาร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - องค์ประกอบของการสื่อสาร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       12 เมษายน 2561       296       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สารที่สื่อออกไปในการสื่อสารมีหลายองค์ประกอบเช่น
- น้ำเสียง ท่าทาง
- รูปประโยค คำที่ใช้พูด
- เจตนา วัตถุประสงค์ที่ผู้พูดต้องการ
- ความคาดหวังของผู้พูด
- กรอบความคิด ความเป็นตัวตนของผู้พูด
- คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นของผู้พูด

และการ"โฟกัสของผู้รับสาร"มีส่วนสำคัญที่มีผลต่อผลลัพธ์ทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ของคู่สื่อสาร

การใช้บทบาทของโค้ชในการรับฟังสารจะช่วยให้โค้ชเลือกโฟกัสการฟังเฉพาะเบื้องหลังของคำที่ผู้พูดไม่ได้พูดออกมา เช่น..

"ดูดีๆหน่อยสิ"
- เขาอยากให้งานออกมาดี เรียบร้อย ถูกต้อง
- เขาเป็นคนรอบคอบ จึงมองเห็นสิ่งผิดพลาด
- เขาโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่ตามมาจากคุณภาพของงาน

การใช้ทักษะของโค้ชในการสื่อสารจะช่วยเรา เข้าใจตัวเอง เข้าใจความแตกต่างของคู่สนทนากับตัวเรา และกำหนดเป้าหมายของการสื่อสารด้วยคุณลักษณะที่สอดคล้องกันครับ