ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโครงการ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโครงการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 เมษายน 2561       218       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโครงการ"

- เข้าใจรูปแบบโครงการและที่มาของโครงการในภาพรวม
- วางแผนทรัพยากรอย่างสอดคล้องกับเป้าหมาย
- บริหารความแตกต่างทางความคิดของคนเพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน
- เชี่ยวชาญเครื่องมือช่วยบริหารโครงการ(Solution Tools) ตามสถานการณ์ต่างๆ
- เอาชนะอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกด้วยMindsetที่ดี

หากพัฒนาผู้บริหารโครงการให้สร้างมุมมองกับโครงการในเชิงกว้าง และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ด้วยกรอบความคิดที่ดี ...ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ