ผลงานฝึกอบรม - การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บังคับบัญชา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บังคับบัญชา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       27 เมษายน 2561       233       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บังคับบัญชา"
หลักสูตรที่เตรียมสอนในวันนี้

องค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถบริหารเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- กรอบความคิดที่เป็นเชิงบวกกับเรื่อง/งาน
- การตระหนักรู้ในเป้าหมายอย่างชัดเจน
- ศักยภาพและจุดเด่นที่มองเห็นทำให้เกิดความเชื่อมั่น
- เทคนิคที่ดีและเครื่องมือที่่เหมาะสมในสไตล์ตัวเอง
- การคิดนอกกรอบเดิมๆ ของตัวเองเพื่อสร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ
- การกระจายงานให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
- การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นจุดเด่นอยู่เสมอ

Conceptual ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลา เตรียมไว้สำหรับกระบวนการสอนในวันนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เทคนิคที่เป็นของเขาเอง (You Only You)