ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เทคนิคการจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       27 เมษายน 2561       208       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การได้มีโอกาสสอนหลักสูตรต่อเนื่องกัน ทำให้สามารถทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงเร็วขึ้น เพราะมีความคุ้นเคยกับแนวการสอนแบบ T&GC กันแล้ว

รุ่นที่ 2 จากจำนว 4 รุ่น ทำให้เจาะลึกเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรได้มากขึ้นครับ ทำให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุด