ผลงานฝึกอบรม - การเป็นหัวหน้างานบริหารทีมงานด้วยบทบาทโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การเป็นหัวหน้างานบริหารทีมงานด้วยบทบาทโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       28 เมษายน 2561       236       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาอยู่กับกลุ่มหัวหน้างานในหลักสูตร"การเป็นหัวหน้างานบริหารทีมงานด้วยบทบาทโค้ช"

คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน หัวหน้างานกับทีมงานก็เช่นกันครับ

ดังนั้นการพัฒนาทีมงานที่ดี หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับ ความเป็นตัวตนที่เป็นจุดเด่นและคุณค่า(Value & Strength)ของเขา เพื่อให้เขาสามารถใช้จุดเด่นและคุณค่าที่มีอยู่อย่างเต็มที่ครับ

หากหัวหน้างานเข้าใจการโค้ชและใช้ทักษะโค้ชจะช่วยให้เขามองเห็นเข้าใจคนที่ความเป็นตัวตนของเขาที่ไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่แสดงออก หรือคำพูด วิธีการที่เขาใช้

วันนี้ตั้งใจชวนผู้เรียนฝึกการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง(Coaching in Practice) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ตามจุดเด่นและคุณค่าของตัวเองYou Only You ครับ