ผลงานฝึกอบรม - จิตวิทยาบริหาร และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - จิตวิทยาบริหาร และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       7 พฤษภาคม 2561       248       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

จิตวิทยาบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีความเป็นผู้นำในตัวเองเช่นกัน โดยใช้กระบวนการโค้ช ประกอบการพัฒนา เป็นแก่นของหลักสูตรในวันนี้ครับ