ผลงานฝึกอบรม - สร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างกรอบความคิดความเป็นหัวหน้างาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       7 พฤษภาคม 2561       190       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Day 2 : การบริหารผลการปฏิบัติงาน

วันนี้กลุ่มหัวหน้างานเตรียมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโค้ชชิ่งและการพัฒนาทีมงานด้วยเทคนิคต่างๆ โดยใช้Growth Mindset ที่ต่อยอดจากเมื่อวานครับ

พนักงานแต่ละคนมีMindsetที่แตกต่างกัน และบางครั้งผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือ KPI อาจมาจาก Fix Mindset ที่กำลังใช้อยู่ ดังนั้นหัวหน้างานในฐานะผู้นำจะเลือกใช้บทบาทที่เหมาะสมเพื่อนำพาทีมงานเอาชนะข้อจำกัดต่างๆที่เป็นหลุมพรางและทำให้ทีมงานมีGrowth Mindsetที่ดีได้