ผลงานฝึกอบรม - 4 Brain Leadership Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - 4 Brain Leadership Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       7 พฤษภาคม 2561       302       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"4 Brain Leadership Coaching " การฝึกฝนบทบาทผู้นำจูงใจทีมงานด้วยการทำงานสมองสี่ส่วน

1. กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการมอบหมายงานที่ชัดเจน
2. เข้าใจตัวเองและความแตกต่างของคนตามหลัก 4 Brain
3. มองเห็นและยอมรับ Fix Mindset (หลุมพราง) อันเนื่องมาจาก Brain Dominant(สมองที่เด่น) ที่ไม่สอดคล้องกับ Event(สภาวะของทีมงาน) และทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบ
4. ใช้Growth Mindset โดยการมองความแตกต่างเป็นเชิงเหตุและผลเพื่อเตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนType of 4Brain ของตนเอง
5. ใช้การฟังเชิงรุกเพื่อเข้าใจ Brain Dominant ของลูกน้องที่กำลังใช้อยู่กับเหตุการณ์ตอนนี้
6. สร้างการเชื่อมต่อกับทีมงานโดยใช้Brainตาม Dominant ของเขา
7. จูงใจให้ให้ทีมงานเห็นประโยชน์และกำหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
8. พัฒนาและติดตามทีมงานอย่างเหมาะสม

การเรียนรู้หลักการ 4Brain Coaching ต้องจบที่การโค้ชจริงเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจและยินดีที่จะนำไปใช้จริงครับ

รอพบกันกับรุ่นสองครับ