ผลงานฝึกอบรม - การคิดและการเขียน Mind Map

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดและการเขียน Mind Map

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 พฤษภาคม 2561       230       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้เปลี่ยนหลักสูตรมาเป็นหมวดการคิดและเครื่องมือบริหารจัดการงานในหัวข้อ "การคิดและการเขียน Mind Map" ครับ

ผมเลือกใช้ศาสตร์ของ Mind Map มาประยุกต์กับการโค้ช (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดและเชื่อมโยงทฤษฎี&เทคนิคของMind Mapเข้ากับงานของตัวเอง และสร้าง Solution Mind Mapในสไตล์ของตัวเอง เรียกว่า "Solution Mind Map Coaching" ครับ

เครื่องมือบริหารจัดการงานทุกเครื่องมือ สามารถใช้พัฒนาผู้อื่นในอีกแนวทางด้วยการโค้ชได้หากผู้ถ่ายทอดเข้าใจเรื่องการโค้ชครับ