ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน (coaching skill)

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน (coaching skill)

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 พฤษภาคม 2561       156       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กับหลักสูตร " การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน (coaching skill) "

ผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการสอนในช่วงแรกจึงงงๆ เพราะคาดหวังการ Training จากวิทยากร แต่หลักสูตรนี้คือ coaching skill ดังนั้นผู้เรียนควรถูกโค้ชด้วยเพื่อให้เข้าใจกระบวนการด้วยตัวเอง มากกว่าการบอกให้ทำ

การเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Training&Group coaching ทำให้ผู้เรียนค่อยๆ เลือกแนวทางการโค้ชชิ่งที่เหมาะสมกับ style ตัวเองแต่อยู่บนหลักการโค้ชชิ่งเดียวกัน

สุดท้ายผู้เรียนได้บทพูดที่จะไปโค้ชของตัวเองกลับไปทุกคนครับ