ผลงานฝึกอบรม - Solution Mind Map Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Solution Mind Map Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       8 พฤษภาคม 2561       193       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Solution Mind Map Coaching

- Planning for Target Mind Map
- PS & DM Mind Map
- Work Delegation Mind Map
- People Developement Mind Map
- Resources Management Mind Map

Mind Map สะท้อนรูปแบบการคิดในสมองและยังสะท้อน Being ที่เป็นคุณค่าและจุดแข็งของตัวเองผ่านการเป็นกระจกเงาของโค้ชครับ

ดีใจที่หัวหน้างานทุกท่านขยายศักยภาพความคิดเชิงตรรกะ&นอกกรอบของตัวเอง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ Mind Map กับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ครับ