ผลงานฝึกอบรม - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       10 พฤษภาคม 2561       208       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการคิดแบบต่างๆ ช่วยทำให้การใช้ข้อมูลเกิดประสิทธิผลสูง

การนำเสนอข้อมูลอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน ช่วยทำให้การตัดสินใจแม่นยำ

การเลือกใช้ข้อมูลอย่างมีตรรกะและเหตุผล ข่วยทำให้การวิเคราะห์มีทิศทางที่ตรงความต้องการ

การสร้างกรอบความคิดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี ข่วยทำให้สนุกกับการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

หลักสูตรธรรมดาที่มีความละเอียดในการนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองครับ