ผลงานฝึกอบรม - การลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 พฤษภาคม 2561       260       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาพบผู้บริหารธุรกิจโรงแรมและบริการเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน

ผมวาง Framework ของโปรแกรมไว้คร่าวๆ ประมาณนี้ครับ

1. มองเห็นและเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในการทำงานของตัวเอง (Know yourself)
2. สร้างกรอบความคิดที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Growth Mindset)
3. ทฤษฎีและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดความสูญเสีย (Theory)
4. การโค้ชด้วยกระบวนการคิดและเครื่องมือจัดการความสูญเสีย (Thinking & Solution Coaching Tools)
5. โครงการที่จะนำทฤษฎีและเครื่องมือมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของแต่ละท่าน (Project Assignment)
6. Coaching & Clinic session เพื่อกระตุ้นและต่อยอดทั้งPart Behavior Change และ Performance .

ผู้บริหารฟังข้อ1&2 แล้วให้ความสนใจกับโปรแกรมค่อนข้างมาก สอดคล้องกับแนวทางและกระบวนการที่ทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่งเชี่ยวชาญครับ