ผลงานฝึกอบรม - บทบาท Coach and Consult

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - บทบาท Coach and Consult

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 พฤษภาคม 2561       209       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"เบาะแสหรือ Evidence" ของผู้เรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการทำ Clinic session ด้วยบทบาท Coach&Consult (C&C) ครับ

C&C สามารถค้นหาเบาะแสของผู้เรียนด้วยการฟังแนวทางที่เขานำเสนอซึ่งแบ่งได้เป็นหลายระดับ เช่น

- การกระทำ (Action)... การแสดงออกเช่น แก้ปัญหา รับฟัง
- พฤติกรรม (Behavior)... เขาใช้พฤติกรรมแบบไหนในเรื่องที่เขาเสนอ เช่น ขยัน ตั้งใจ
- ความรู้สึก (Feeling)... เขารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์และแสดงความรู้สึกผ่านเรื่องที่เขาเสนอ เช่น มั่นใจ กังวล ไม่แน่ใจ
- วิธีการ (Solution)... เขาใช้วิธีการอย่างไรกับเรื่องที่เขาเสนอ เช่น ผังก้างปลา PDCA
- ความคิด (Thinking.... เขามีความคิดอย่างไรกับสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญและไอเดีย เช่น คิดถึงประโยชน์ที่จะได้
- ความเชื่อ (Belief)... เขามีความเชื่ออย่างไรกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญและเสนอแนวทาง เช่น เชื่อว่าเป็นไปได้
- คุณค่า (Value)... เขาใช้คุณค่าอะไรกับสถานการณ์และแนวทางที่เสนอ เช่น ความรับผิดชอบ ให้เกียรติผู้อื่น รอบคอบ
- กรอบความคิด (Mindset) ... เขามีกรอบความคิดอย่างไรกับสถานการณ์ เช่น มองเป็นข้อจำกัด มองเป็นโอกาส ความท้าทาย การเรียนรู้
- ภาพใหญ่ที่เขาเห็น (Framework)... เขาเห็นภาพใหญ่อย่างไรกับสถานการณ์และสิ่งที่จะเกิดตามมาจากแนวทางที่เสนอ

เบาะแสที่ Coach & Consult ได้ยิน มองเห็น รับรู้จะนำไปสู่แนวทางที่ใช้เพื่อต่อยอด ปรับปรุง เติม Resource เพื่ิอนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครับ

ปล. ขอบคุณโค้ชพี่เซี้ยมที่ตั้งคำถามทรงพลัง (Powerful Question) ให้โค้ชพี่เลี้ยงได้ถอดบทเรียนชุดความคิดนี้ครับ