ผลงานฝึกอบรม - Sales Manager as a Coach

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Sales Manager as a Coach

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       14 พฤษภาคม 2561       320       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com


หลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทีมงานขาย ที่ต้องใช้การโค้ช ผสมผสานกับการสอนงานแบบอื่นๆ ที่ปฏิบัติอยู่เป็นปกติ เพื่อทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น

การฝึกปฏิบัติจริง จึงเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรการโค้ชครับ