ผลงานฝึกอบรม - การตระหนักรู้ภาวะผู้นำ (Leadership Awareness)

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การตระหนักรู้ภาวะผู้นำ (Leadership Awareness)

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       17 พฤษภาคม 2561       202       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การตระหนักรู้ภาวะผู้นำ (Leadership Awareness)

เครื่องมือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้สร้างการตระหนักรู้ความเป็นผู้นำในตัวเอง ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

อีก 3 สัปดาห์ ได้มีโอกาสสอนเพิ่มอีกหลักสูตร 2 วัน พร้อมติดตามผล (Clinic) ในสิ่งที่ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองต่อไปครับ