ผลงานฝึกอบรม - การปรับปรุงกระบวนงานด้วยนวัฒกรรมเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การปรับปรุงกระบวนงานด้วยนวัฒกรรมเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 พฤษภาคม 2561       191       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กลับมาอยู่กับบุคคลากรของกฟน.เป็นรุ่นที่2

เห็นโครงการที่รุ่นแรกคิดขึ้นเพื่อเข้าแข่งขันภายในแล้วสะท้อนสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากในคลาส

- การคัดเลือกงานที่อยากนำมาปรับปรุงและพัฒนา
- การใช้หลักคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) เพื่อเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ในการทำงานและการดำเนินชีวิต
- ความสุขภายในองค์กรที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

เตรียมพร้อมเดินกระบวนการสอนกับรุ่นนี้เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนสามารถนำมาประยุกต์สร้างโครงการได้เช่นกันครับ