ผลงานฝึกอบรม - สร้างกรอบความคิดเพื่อการจัดการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดหมวก 6 ใบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างกรอบความคิดเพื่อการจัดการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดหมวก 6 ใบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 พฤษภาคม 2561       162       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงภายในขนาดใหญ่ กลายเป็นโจทย์ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงทั้ง Short term & Long Term

การสร้างกรอบการคิดและการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิคหมวกหกใบด้วยกระบวนการโค้ช ทำให้ผู้บริหารมองเห็นผลลัพธ์ที่จะได้จะโปรแกรมสามารถเชื่อมกับกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนดได้

ขอบคุณท่านผู้บริหารและทีม HR ที่ให้ความเชื่อมั่นสถาบันเอ็นเทรนนิ่งได้เข้ามารับผิดชอบโปรแกรมจำนวนหลายรุ่นและพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องครับ