ผลงานฝึกอบรม - เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 พฤษภาคม 2561       174       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

รู้สึกดีใจครับที่สอนเครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการโค้ช ทำให้ผู้สอนเปลี่ยนการแนะนำหรือชี้ประเด็นให้เห็นมาเป็นการชวนคิดด้วย Content ที่เป็น Coaching Process แทน

ผลลัพธ์ที่เห็นในคลาสคือผู้เรียนเริ่มเปลี่ยนFix Mindsetที่เป็นหลุมพรางของการคิดวิเคราะห์ตามหลักการ โดยสร้าง Growth Mindset คือการมองเห็นผลกระทบ(ด้านดี) และเรื่องที่เขาจะได้พัฒนาจากการใช้หลักการ 3G & 5Why ในการวิเคราะห์ปัญหา

ผู้เรียนจึงสนุกสนานกับการทำWorkshop ต่างๆจากการเรียนรู้ครั้งแรกเพื่อให้เข้าใจตัวเองผ่านการใช้เครื่องมือ และมองเห็นเรื่องที่เขาจะกลับไปพัฒนาเพิ่มต่อได้ครับ