ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชในองค์กร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       23 พฤษภาคม 2561       187       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผู้เรียนเข้าใจการโค้ชชัดเจนมากขึ้น

ดีใจที่ได้มีโอกาสสอนแล้วทำให้ ผู้นำการพยาบาล สามารถแยกบทบาทของโค้ชกับบทบาทเดิม ได้อย่างชัดเจนด้วยตัวเอง

การโค้ชที่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะด้วยตัวเอง จึงสามารถแยกแยะความแตกต่างของการโค้ชกับการสอนแบบเดิมๆได้อย่างแท้จริง

ตั้งใจพัฒนาการโค้ชให้กับผู้นำสายอาชีพต่างๆ ให้เข้าใจการโค้ชอย่างแท้จริง และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ในองค์กรของตัวเอง

ขอบคุณ โค้ชกล้วยและโค้ชหมอโมทย์ ที่มาช่วยร่วมสอนในครั้งนี้ครับ