ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 พฤษภาคม 2561       193       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ดีใจที่ผู้บริหารได้เรื่องที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ

วันนี้ใช้ Conceptual Coaching ในการตอบคำถามต่างๆ...ทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้คำตอบด้วยตัวเอง

การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร ครอบคลุม 3 เก่ง
1. เก่งคิด
2. เก่งคน
3. เก่งโค้ช