ผลงานฝึกอบรม - Problem Solving and Decision Making (PSDM)

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Problem Solving and Decision Making (PSDM)

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 พฤษภาคม 2561       281       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ก็ใช้รูปแบบ Strategic Group Coaching&Consulting

หัวข้อ Problem Solving&Decision Making(PSDM)

การโค้ชกลุ่มเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการโค้ชอีกรูปแบบนี้ที่องค์กรลูกค้าให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะผสมผสานการโค้ชและการให้แนวทางเพื่อเป็นทางเลือกกับผู้เรียน