ผลงานฝึกอบรม - ปรับปรุงกระบวนงานและนำเสนอโครงการด้วย PDCA

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ปรับปรุงกระบวนงานและนำเสนอโครงการด้วย PDCA

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 พฤษภาคม 2561       238       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

กลับมาอยู่กับกลุ่มผู้เข้าอบรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอีกหนึ่งรุ่นครับ

รุ่นที่แล้วหน่วยงานก่อสร้างเรียนเกี่ยวกับ Lean Management ไปแล้ว กลุ่มนี้ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำนักงานใหญ่จึงต้องได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกัน

แก่นสำคัญของโปรแกรมสองหลักสูตรนี้จึงถูกเชื่อมด้วยการสร้าง Growth Mindset เพื่อมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองเป็นหลัก

ผสมผสานด้วย Tools & Solution แบบเดียวกันเพื่อการจัดการงานของตนเองและการสื่อสารข้อความระหว่าง Site & Office เป็นภาษาเดียวกัน เกิดความเข้าใจตรงกันครับ