ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชกลุ่มเชิงกลยุทธ์ Strategic Group Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชกลุ่มเชิงกลยุทธ์ Strategic Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 มิถุนายน 2561       218       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โปรแกรมพัฒนาทีมงานขาย 5 ครั้ง ครบแล้วครับ

การโค้ชกลุ่มเชิงกลยุทธ์(Strategic Group Coaching) สร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน...เพราะผู้เรียนได้รับการโค้ชกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาตัวเอง ด้วยการนำสิ่งที่ตระหนักรู้ใน Class ไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง ทีละเรื่อง...ทำให้เกิดการต่อยอด จนกระทั่งกลายเป็นทักษะและกรอบความคิดใหม่

ขอบคุณที่ทุกคนตั้งใจเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ โดยการนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงด้วยตัวเอง

สัปดาห์ต่อไป...โค้ชกลุ่มผู้จัดการทีมงานขายให้เป็นโค้ช