ผลงานฝึกอบรม - สร้างกรอบความคิดเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยการคิดแบบหมวก 6 ใบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างกรอบความคิดเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยการคิดแบบหมวก 6 ใบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       7 มิถุนายน 2561       315       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้เป็นวันที่สองติดต่อกันกับหลักสูตรนี้และเป็นรุ่นที่สามของโปรแกรมแล้วครับ

การสอนด้วย T&GC ทำให้สูตรเดิม ๆที่สอนแต่บรรยากาศและผลลัพธ์ต่างๆจากเดิม มาจาก5องค์ประกอบ (จากการถอดบทเรียนการสอนของตัวเอง)
1.เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการสอน...อยากให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร
2.ความรู้ เทคนิค ทักษะของผู้สอน..ที่เป็นresources ความเชี่ยวชาญและกระบวนการที่ใช้สอน
3.จังหวะหรือเหตุการณ์ต่างๆของคลาส..ที่ผู้สอนหยิบมาเชื่อม ประยุกต์กับกระบวนการสอน
4.บทบาทหรือหมวกต่างๆที่หยิบออกมาใช้กับจังหวะเหล่านั้น
5.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ resources+จังหวะ+บทบาท ตรงหรือแตกต่างจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การถอดบทเรียนการสอนของตัวเองหลังจบคลาสในแต่ละครั้งช่วยขัดเกลาความละเอียดในการใช้องค์ประกอบต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือยกระดับมาตรฐานการสอนของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ