ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างาน Day 2

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดการเป็นหัวหน้างาน Day 2

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 มิถุนายน 2561       201       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันที่ 2 ของโปรแกรม Leadership Mindset

การเรียนรู้ "เทคนิคการสอนงาน" จากการโค้ชเชิงปฏิบัติจริง...ช่วยสร้างความเข้าใจที่ต่อยอดจากเนื้อหาได้จริงครับ

วิทยากรที่สอนด้วยกระบวนการ T&GC สามารถใช้ Roleplayในคลาสได้หลายสถานการณ์ด้วยกันเช่น

1. Roleplayทั่วไป...เพื่อให้มองเห็นการนำแต่ละเทคนิคตามเนื้อหาไปใช้อย่างครบถ้วน

2. Roleplayหลังจากผู้เรียนลองฝึกปฏิบัติด้วยเอง...เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่ผู้สอนปฏิบัติและมีเรื่องที่เขาสามารถหยิบมาประยุกต์ใช้เพิ่มได้ (จากการลองฝึกของตัวเอง)

3. Roleplay ด้วยเหตุการณ์เชิงลบ...เพื่อมองเห็น Mindset ของการฟังเพื่อการเป็นผู้สอนที่ดี

4. Roleplay ตามข้อสงสัย (คำถาม) เพื่อมองเห็นความแม่นยำของการใช้ทฤษฎีหรือประสบการณ์ของผู้สอน ทำให้ผู้เรียนได้คำตอบของเขาเอง

5. Roleplay จากเบาะแสของผู้เรียนในคลาส (ตั้งแต่เช้า)...เพื่อให้มองเห็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักสูตร แล้วประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

การหาจังหวะ Roleplay ของวิทยากร&โค้ชนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึกแล้ว ตัววิทยกร&โค้ชก็ได้ฝึกการทำ 1:1 Coaching ด้วยเช่นกันครับ