ผลงานฝึกอบรม - สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างแรงจูงใจด้วยทัศนคติเชิงบวก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       13 มิถุนายน 2561       222       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทัศนคติเชิงบวก...เป็นผลลัพธ์ของการแสดงออกเมื่อเผชิญเหตุการณ์เชิงลบ....
แต่การสร้างทัศนคติเชิงบวกเป็น "กระบวนการ" ครับ

กระบวนการสร้างทัศนคติเชิงบวกที่ผู้เรียนสามารถจับต้องได้ในคลาสวันนี้คือ
- ตระหนักรู้ในอารมณ์เชิงลบที่ใช้อยู่
- ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบนั้น
- ยอมรับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้
- เอาชนะอารมณ์เชิงลบด้วยการสร้างกรอบความคิดเชิงบวกขึ้นมาแทนที่
- ใช้การคิดแบบต่างๆ(ของสมองคิด)เพื่อสร้างแนวทางจัดการอย่างสร้างสรรค์

ขอบคุณเสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับกระบวนการ Training & Group Coaching สามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกของตัวเองบนสไตล์ที่แต่ละท่านถนัดครับ