ผลงานฝึกอบรม - Leadership Development Program

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leadership Development Program

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       15 มิถุนายน 2561       214       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โชคดีได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม LDP ในหลายๆองค์กร...ทำให้เห็นรายละเอียดจองโปรแกรมนี้ ที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญกับ Competency ที่แตกต่างกัน

โปรแกรม LDP ในทุกระดับ ของแต่ละองค์กร เป็นโปรแกรมระยะยาว เพราะต้องการวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและการนำไปปฏิบัติได้จริง

การเป็นหนึ่งในผู้สอนของโปรแกรม จึงต้องเชื่อมโยงเนื้อทั้งหมดให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันอย่างครบถ้วน

การสอนแนว T&GC จึงเน้นการเชื่อมโยงเนื้อหากับกรอบความคิด ผู้เรียนจึงรู้สึกได้ถึงการเรียนเป็นโปรแกรม เพราะเนื้อหามีความเชื่อมโยงกันจริงๆ

ขอบคุณองค์กรลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่องครับ