ผลงานฝึกอบรม - Effective Leadership Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Effective Leadership Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 มิถุนายน 2561       227       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Effective Leadership Skill for Modern Management Program

หลักสูตร 2 วัน ที่เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารขององค์กร
Leadership Awareness
Strategic Thinking
Coaching Skill
Performance Management
Proactive Management

การสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเองของผู้บริหาร เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง