ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทีมงานในฐานะผู้นำ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 มิถุนายน 2561       373       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คำคู่...สร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

บทบาท (Role) และ กรอบความคิด (Mindset) กำหนดเรื่องที่เราให้ความสำคัญและพฤติกรรมของเรา

การเข้าใจ "ความเหมือนและความแตกต่างของคำคู่แบบเชิงลึก" สร้างความชัดเจนในกระบวนการและวิธีการได้อย่างตรงจุดประสงค์

การเป็นผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach) ให้ความสำคัญกับความละเอียดในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เขาสามารถดึงศักยภาพและคุณค่าในตัวเอง ออกมาได้อย่างเต็มที่

บทบาทผู้นำ ที่มีกรอบความคิดการเป็นโค้ช ทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จและเกิดความสุข กับผลงานของตัวเอง