ผลงานฝึกอบรม - Leadership Awareness

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leadership Awareness

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 มิถุนายน 2561       339       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เหตุการณ์ต่างๆ ทำให้ผู้นำเกิดการตระหนักรู้การใช้ภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี

Event + Response = Outcome

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ คือ การตระหนักรู้การกระทำของตัวเองให้เร็ว แล้วสร้างกระบวนการทางความคิดใหม่ กับเหตุการณ์ที่วิกฤติ ด้วยเหตุและผลอย่างมีสติ

ภาวะความเป็นผู้นำ เกิดขึ้นจากภายในบุคคล ไม่ใช่เรื่องของตำแหน่ง