ผลงานฝึกอบรม - การคิดบวก รุ่น2

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การคิดบวก รุ่น2

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มิถุนายน 2561       199       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสวันนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบตระหนักรู้ (Awareness) ตลอดทั้งวันผ่านกระบวนการ Training & Group Coaching

การเป็นกระจกของวิทยากรในฐานะโค้ชช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นการตอบสนอง (Response) ด้วยอารมณ์เชิงบวกและลบ ทำให้เขาเกิดตระหนักรู้ตัวเองกับเหตุการณ์ (Event) มากขึ้น

การพัฒนา EQ (Emotional Quotient) เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการฝึกตระหนักรู้ด้วยตัวเอง (Self Awareness) โดยคนรอบตัวเป็นกระจกส่องตัวเรา แล้วปรับเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบเป็นบวกได้เร็วขึ้น

เพราะการคิดบวกเป็นวิธีการ...ดังนั้นหากเขาตระหนักรู้ได้เองว่าวิธีการคิดลบที่เคยใช้ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ (Outcome) ที่ดีได้... ก็เลือกเปลี่ยนวิธีใหม่ (New Response) โดยเริ่มจากคิดบวกนั่นเองครับ