ผลงานฝึกอบรม - กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ เชิงปฏิบัติการ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ เชิงปฏิบัติการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 มิถุนายน 2561       411       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Thinking Activity Group Coaching

วันนี้กับกระบวนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ทักษะการคิดมาประยุกต์กับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
หลักสูตร "กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวก 6 ใบ เชิงปฏิบัติการ"

กิจกรรมสร้าง "แนวทางแก้ปัญหา" ด้วยทีมที่หมวกแตกต่างอย่างลงตัวเอง เป็นอย่างไร ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์กับเหตุการณ์จริงได้ทันที

หมวก...บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
Mindset...ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม
Being...คุณค่าในตัวเองที่ทำให้เกิดความสุข