ผลงานฝึกอบรม - Model PDCA and A3 Thinking

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Model PDCA and A3 Thinking

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       25 มิถุนายน 2561       335       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กับหลักสูตรเครื่องมือแบบ Combination ครับ

การเชื่อมโยงจุดเด่นและแก่นของเครื่องมือเชิงลึกให้ต่อเนื่องกันด้วย Conceptual Coaching ทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ของแต่ละคนได้ครับ