ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 มิถุนายน 2561       239       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ (Accountibilty Awareness) 2 รุ่น
รพ.สัตว์ทองหล่อ

- เรียนรู้เรื่องกรอบความคิด(Mindset)
- ตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบ (Awareness)
- ทักษะสำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ (Skill)

เครื่องมือช่วยสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

กรณีศึกษาที่ใช้วันนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้จิตสำนึกรับผิดชอบของตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆในการทำงานได้ครับ

กรณีศึกษาที่วิทยากร และโค้ชสถาบันใช้ในคลาส เป็นกรณีศึกษาที่ถูกออกแบบมาจากการจำลองสถานการณ์จริงโดยใช้ตัวละครสมมติ เพื่อให้ผู้เรียนได้จินตนาการออกจากตัวเขาเอง จึงไม่รู้สึกกังวลหรือเหมือนถูกคอมเมนต์/ตำหนิ

ผู้เรียนจึงสามารถใช้หลักการต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปแล้วมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วคิดหาแนวทางบริหารจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้เรียนหลายท่านบอกว่าการทำกรณีศึกษานี้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาก

ดังนั้นวิทยากร และโค้ช จึงสามารถใข้กระบวนการโค้ชด้วยคำถามรูปแบบต่างๆ ทำให้ผู้เรียนนึกถึงเหตุการณ์จริงและนำวิธีการที่ใช้จัดการในกรณีศึกษาไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันทีหากเขาต้องเผชิญอีกครั้ง