ผลงานฝึกอบรม - Proactive Service Mindset

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Proactive Service Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       28 มิถุนายน 2561       342       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"Proactive Service Mindset" กับกลุ่มผู้ให้บริการงานสร้างบ้านให้กับลูกค้า

Be Proactive ... การสร้างกรอบความคิดแบบโปรแอคทีฟ
Service Mind ... การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านงานบริการ
Proactive Management การบริหารงานเชิงรุกด้วยหลัก PDCA

"One Stop Service" คือกลยุทธ์ที่ทางองค์กรกำหนดขึ้นเพื่อสร้าง Customer Value ให้ลูกค้านอกเหนือจาก Product คือบ้านที่มีคุณภาพ

ดังนั้นการทำงานภายใต้ One Stop Service จึงมีองค์ประกอบที่หลายหลายและเชื่อมโยงแบบ Cross Function กันอยู่ การทำงานแบบประสานทีมเวิร์คจะช่วยเสริมให้ Proactive Service มีคุณค่าที่ลูกค้าสัมผัสได้จริงครับ